Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. Přes 200 dokončených zakázek
  od založení živnosti

 2. Cca. 3000 přeložených normostran
  z češtiny do angličtiny a opačně

 3. Klienti v mnoha oborech
  automobilový průmysl, finance, obchod, služby, stavebnictví, výroba aj.

 4. Spolupráce s překl. agenturami
  Artlingua, Lexos, Polyglot, Textemo

 5. Překlady vědeckých článků
  UTB Zlín, VŠB Ostrava, VŠE Praha

 6. Drobné zakázky pro fyzické osoby
  cca. 150 normostran ročně

Moje jazykové vzdělání

Certifikát Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English (CPE)

 • úroveň Evropského referenčního rámce C2 (nejvyšší udělovaná)
 • získán prosinec 2004, hodnocení „A“ (nad 90%)
 • kopie dostupná na požádání

2007–2011 lektor anglického jazyka, JŠ Skřivánek

 • částečný úvazek při studiu SŠ a VŠ
 • výuka individuální i ve skupině (3–8 osob)
 • obchodní i obecná angličtina
 • firemní i soukromí klienti
 • rozsah úrovní A2-B2
 • kurz přípravy ke zkoušce úrovně C1

Přes 20 let studia a zkušeností s angličtinou

 • překlady a korektury příležitostně cca. od r. 2006
 • vysoká škola: cca. 6 měsíců asistence na výzkumu vypracovávaném plně v angličtině, bakalářská a diplomová práce v angličtině, zhruba 60% předmětů rovněž v angličtině (standard školy)
 • pravidelná četba v anglickém jazyce (převážně beletrie, dnes již 200+ knih, časopis National Geographic v anglickém originále), zahraniční zábavní média sleduji v anglickém originále (filmy, seriály, internet atd.), a další

Moje vzdělání

2011–2015 Finance, finanční trhy a bankovnictví

 • Institut ekonomických studií FSV UK, Praha
 • titul Magistr (Mgr.)

2013–2014 Výměnný pobyt Erasmus

 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paříž, Francie
 • fakulta ekonomie

2008–2011 Ekonomické teorie

 • Institut ekonomických studií FSV UK, Praha
 • titul Bakalář (Bc.)

2004–2008 Gymnázium

 • Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23
 • přírodní vědy

Moje zahraniční zkušenosti

Ačkoliv se žádný z uvedených pobytů netýká angličitny, vypovídají, myslím, alespoň o jistém nadání pro jazyky a zájmu o poznávání světa.

2013–2014 Výměnný studijní pobyt Erasmus

 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paříž, Francie
 • fakulta ekonomie
 • 2 semestry

2006 Krátkodobý středoškolský výměnný pobyt

 • Karl-Friedrich-Gauss Gymnasium, Schwandorf, Bavorsko, SRN
 • 2× 7 dní (já v Německu – německý korespondent u mě)

2005 Krátkodobý středoškolský výměnný pobyt

 • Lycée de Châteaubriant, Châteaubriant, Bretaň, Francie
 • 2× 6 dní (já ve Francii – francouzský korespondent u mě)

Můj největší překladatelský úspěch

Ačkoliv žádná konkrétní zakázka nijak zvlášť nevystupuje z řady jako „nejlepší“, vážím si některých ohlasů svých klientů na mou práci:

Například jednoho stálého klienta jsem původně získal tak, že za mnou přišel s žádostí o opravu překladu do AJ, který pořídil jinde a u nějž měl pocit, že není příliš dobrý, ačkoliv mu byl prodán jako „korigovaný rodilým mluvčím“. Překlad skutečně příliš dobrý nebyl – rodilý mluvčí jej možná korigoval, ale pokud ano, pak neměl cit pro jazyk, jelikož text byl sice gramaticky a lexikálně bezchybný, avšak slohově velmi slabý; šlo o tzv. „otrocký překlad“, tedy slova nahrazená jedno po druhém slovníkovými ekvivalenty bez ohledu na syntax a frazeologii cílového jazyka.

Nakonec jsem klientovi doporučil, že bude lepší, udělám-li překlad znovu z originálu, spíše než opravovat původní – je snazší psát přirozený projev vlastní, než se snažit opravit toporný projev někoho jiného. Klient byl zřejmě spokojen, jelikož od té doby pořizuje své překlady u mě.

Rovněž mě potěšilo, když mi jedna z překladatelských agentur, s nimiž spolupracuji, sdělila, že zakázky čeština-angličtina zasílají nejraději mně, protože mé překlady jsou dobré. Mám důvod si myslet, že nejde pouze o lichotku, neboť občas mi přijdou např. texty, které agentura zasílá do výběrových řízení na dodavatele překladů, nebo texty pro jejich vlastní potřebu – tedy texty, kterými agentura prezentuje sebe navenek.

Klient – výzkumník v ekonomii zase ocenil mé komentáře v korekturách jeho překladů (překlady byly mimochodem velice dobré, obzvlášť na někoho, kdo se jimi neživí), neboť mu prý pomáhají zlepšit vlastní psaní v angličtině a občas i zachytí drobné věcné chyby a překlepy, kterých si v pracovní verzi článku nevšiml.

Ať jde tedy o zakázku malou či velkou, „prestižní“ či nikoliv, zpětná vazba tohoto druhu mě vždy potěší, neboť je z ní vidět, že mé služby skutečně byly pro klienta užitečné.

Reklama:

Jazykové weby