Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Sponzoruji

Sponzorujte se mnou

Máte-li klienty, partnery, sponzorované subjekty, atd., kteří podmínky práce pro bono splňují a mohli by potřebovat překlad či korekturu v kombinaci angličtina-čeština, referujte jim mou nabídku!

Moje sponzorské aktivity

Práce pro bono

Vykonáváte charitativní činnost? Nabízím práci pro bono, tedy bez nároku na odměnu, jako překladatel a korektor anglického jazyka.

Podmínky práce *pro bono*

  • Zadavatel by měl být schopen přiměřeně prokázat (nemusí jít o úřední dokument), že vykonává činnost charitativní povahy a že za takové služby nepožaduje od svých beneficientů odměnu
  • Text k překladu / korektuře by se měl týkat charitativní činnosti, alespoň nepřímo

Další informace k nabídce

  • Vzhledem ke své hospodářské kapacitě mohu zdarma zpracovat v rámci jedné zakázky nejvýše objem odpovídající ceně 2500 Kč dle mého ceníku. Případný zbytek zakázky účtuji se slevou 35% oproti své běžné ceně.
  • K zakázkám zpracovaným pro bono mohu zaslat svou standardní pro forma fakturu. Jsou-li zcela zdarma, může být na faktuře uvedena konečná cena nula nebo symbolická 1 Kč (kterou nevybírám). Darovací smlouvu ze své strany nepotřebuji, není-li nutná pro Vás.

Zakázky pro bono

Země, z.s. – Nanoušovy lumpárny
Pro sdružení Země jsem přeložil podklady k žádosti o grant EU na vývoj, tisk a distribuci knihy Nanoušovy lumpárny, která je učební pomůckou pro zrakově postižené děti.
Odkaz: Webové stránky projektu

Sponzoruji
Položka Podrobnosti
1. Práce pro bono - zdarma (do 2500 Kč na zakázku)
2. Sleva 35% - charitativní činnost (nad objem práce pro bono)

Poznámka

Sleva 35% za překlad a korekturu textů pro charitativní účely nad objem nabídky pro bono se počítá z konečné ceny získané kalkulací dle mého běžného ceníku, po odečtení prvních 2500 Kč. Tedy např. překlad 20 NS do AJ, který by při mé běžné sazbě stál (20 x 260 =) 5200 Kč, by se pro charitativní účel účtoval jako ((5200 - 2500) * 0,65 = ) 1755 Kč.

Reklama:

Jazykové weby