Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Titulek

Sponzorujte se mnou

Máte-li klienty, partnery, sponzorované subjekty, atd., kteří podmínky práce pro bono splňují a mohli by potřebovat překlad či korekturu v kombinaci angličtina-čeština, referujte jim mou nabídku!

Moje sponzorské aktivity

Práce pro bono

Vykonáváte charitativní činnost? Nabízím práci pro bono, tedy bez nároku na odměnu, jako překladatel a korektor anglického jazyka.

Podmínky práce pro bono:

  • Zadavatel prokáže, že vykonává činnost charitativní povahy (doklad nemusí být úřední dokument) a že za takové služby nepožaduje od svých beneficientů odměnu
  • Je-li zadavatel právnická osoba, neměl by být společností založenou s motivem prostým ziskovým, která charitativní činnost vykonává jako vedlejší činnost v rámci svých vlastních sponzorských aktivit
  • Text k překladu / korektuře by se měl týkat charitativní činnosti, alespoň nepřímo
  • Překladatelská činnost je mým hlavním zdrojem příjmů; nemohu tedy nabídnout práci pro bono zcela bez množstevního omezení: Zdarma zpracuji v rámci jedné zakázky objem odpovídající ceně 2000 Kč dle mého ceníku. Zbytek zakázky účtuji se slevou 35% z konečné ceny za normostranu dle ceníku. 100% slevu do výše 2000 Kč mohu poskytnout maximálně na 3 zakázky měsíčně; zakázky s nižší slevou 35% přijímám bez omezení.

Další informace k nabídce:

  • Vaše charitativní činnost se nemusí týkat pouze pomoci lidem v těžkých životních situacích – může jít např. o pomoc zvířatům (útulky apod.) či o medicínskou pomoc (např. dárcovství kostní dřeně, onkologické sbírky, atd.)
  • K zakázkám zpracovaným pro bono zasílám svou standardní pro forma fakturu, i pokud jsou zcela zdarma (pak je uvedena konečná cena nula Kč). Nemůžete-li z účetních důvodů takovou fakturu přijmout, může na ní místo nuly být uvedena odměna symbolickou 1 Kč.
Sponzoruji
Položka Podrobnosti
1. Práce pro bono - zdarma do 2000 Kč na zakázku, max. 3 zakázky měsíčně
2. Sleva 35% - charitativní činnost nad objem práce pro bono, bez omezení

Poznámka

Sleva 35% za překlad a korekturu textů pro charitativní účely nad objem nabídky pro bono se počítá z konečné ceny získané kalkulací dle mého běžného ceníku.

Reklama:

Jazykové weby