Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Slohové a jazykové korektury

Jazykové korektury

Angličtina •  Čeština

Korektorské služby

Mimo překladů nabízím také služby jazykového a slohového korektora

  • Pro texty v angličtině i češtině
  • Pro překlady i originály
  • Didaktické korektury se sledováním změn a komentáři

Za standardní korekturu považuji kombinaci slohové a jazykové korektury. U překladu považuji za součást korektury i porovnání shody s originálem. Tomuto rozsahu služeb odpovídají základní sazby mého ceníku.

Další informace o korektuře

Pokud u mě objednáte překlad, korektura výstupu je součástí služby
Jde o běžnou kontrolu kvality a tedy ji není třeba připlácet. Ceník korektury je platný pro texty, které nebyly překládány mnou nebo které překladem nejsou vůbec.

Texty ke korektuře přijímám ve všech oborech
Seznam oborů, s nimiž pracuji nejčastěji, naleznete na kartě Překlady.

Text ke korektuře prosím dodejte v editovatelném digitálním formátu
Ideální je MS Word, nicméně to není podmínkou.
Text dodaný v needitovatelném formátu (např. soubory PDF vytvořené skenováním tištěného dokumentu) musím v rámci korektury zcela přepsat a účtuji jej stejnou sazbou, jako překlad (viz karta Překlady).

Ke korekturám poskytuji několik doplňkových služeb
Podrobnosti o nich najdete v poznámkách pod ceníkem.

  • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

    .
    Slohová korektura je standardní součástí všech mých korektorských služeb.

    Slohová korektura je úprava textu tak, aby splňoval estetické a syntaktické normy jazyka a aby se všeobecně dobře četl. Jde o práci s textem nad rámec jazykové korektury, která spočívá v kontrole gramatických chyb, překlepů, atd.

Ceník korektur
položka komentář             cena
Korektura textu v AJ, ČJ  120 Kč / NS
Korektura odborného textu  140 Kč / NS
 
Příplatek - vysoká chybovost (viz poznámka 1)  dle chybovosti
 
Ceny pro překladatelské agentury (viz poznámka 3)  dohodou

Poznámka

.
NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer.
Účtuji standardně podle délky zdrojového textu (nikoliv opraveného), s přesností na 0,1 NS (zaokrouhleno nahoru).
.
Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky
.
______________________
.

1. Příplatek za vysokou chybovost

Míra chybovosti textu má značný vliv na rozsah a obtížnost korektorské práce, proto může být cena za korekturu vyšší u textů, kde je potřeba dělat velké množství změn.

Pro představu uvádím, že většina mých zakázek na korekturu je bez příplatku.

V korektuře překladu se někdy (poměrně řídce) vyskytne text, kde jsou potřebné úpravy tak rozsáhlé, že je jednodušší (a levnější) zpracovat nový překlad. V tom případě dávám klientovi předem vědět a další postup domlouváme dle situace.
.

2. Další služby ke korektuře

Korektura se sledováním změn
Korekturu mohu dodat zpracovanou pomocí funkce Sledování změn (Change Tracking) MS Word. Vzhledem k minimálnímu rozdílu v pracovní náročnosti je toto bez příplatku.

Korektura se sledováním změn a komentáři
Na přání mohu ke korektuře poskytnout i podrobné komentáře (formou poznámky v marži v MS Word) odůvodňující provedené opravy. Toto může být užitečné např. u korektury AJ textů napsaných klientem samým, kde mohou komentáře sloužit jako jistá forma výuky psaní.

Na tyto "didaktické" korektury se může dle konkrétní situace vztahovat příplatek. (Veškeré případné komentáře, které klientovi zanechám v textu bez předchozí domluvy, jsou bez příplatku.)

Korektura velmi krátkých textů zdarma
U korektur do cca. 1 NS (nejsou-li součástí delší spolupráce) se zpravidla v zájmu administrativní jednoduchosti vzdávám honoráře.

Práce pro bono
Korektury na dobročinný účel nabízím zdarma či s podstatnou slevou. Více na kartě Sponzorujeme.
.

3. Ceny pro překladatelské agentury

Při cenových nabídkách překladatelským agenturám orientačně vycházím ze svého běžného ceníku, nicméně je zde prostor k jednání.

Více informací viz zde [odkaz TBA].

Reklama:

Jazykové weby