Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Slohové a jazykové korektury

Jazykové korektury

Angličtina •  Čeština

Korektorské služby

Mimo překladů nabízím také služby jazykového a slohového korektora:

 • Pro texty v angličtině i češtině
 • Pro překlady i originály
 • Didaktické korektury se sledováním změn a komentáři

Pojem „korektura“ někdy používají různí korektoři různě. Já za standardní korekturu považuji kombinaci slohové a jazykové korektury. U překladu považuji za součást korektury i porovnání shody s originálem. Tomuto rozsahu služeb odpovídají základní sazby mého ceníku.

Další informace o korektuře

 • Pokud u mě objednáte překlad, korektura výstupu je součástí služby jako běžná kontrola kvality a tedy ji není třeba připlácet. Ceník korektury je platný pro texty, které nebyly překládány mnou nebo které překladem nejsou vůbec.
 • Texty ke korektuře přijímám ve všech oborech. Seznam oborů, s nimiž pracuji nejčastěji, naleznete na kartě Překlady.
 • Text ke korektuře prosím dodejte v editovatelném digitálním formátu, nejlépe MS Word. Text dodaný v needitovatelném formátu vč. fyzických výtisků musím v rámci korektury zcela přepsat a účtuji jej stejnou sazbou, jako překlad, tzn. dvojnásobek sazby za korekturu.
 • Na cenu korektury se mohou vztahovat úpravy za chybovost textu v podobě slev i přirážek, přesáhne-li chybovost obvyklé rozmezí
 • Ke korekturám poskytuji několik doplňkových služeb – podrobnosti o nich najdete v poznámkách pod ceníkem
 • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

  Slohová korektura je úprava textu tak, aby splňoval estetické a syntaktické normy jazyka a aby se všeobecně dobře četl. Jde o práci s textem nad rámec jazykové korektury, která spočívá v kontrole gramatických chyb, překlepů, atd.
  Slohová korektura je standardní součástí všech mých korektorských služeb. Je také možno ji objednat jako samostatnou službu, např. pro text, o němž víte, že je gramaticky bezchybný.

 • Odborná korektura specialistou v oboru  –

  Odbornou korekturu mohu nabídnout pro české i anglické texty v ekonomii, v níž jsem držitelem titulu Magistr (Institut ekonomických studií UK, Praha). Nabídka se vztahuje i na příbuzné obory jako management, finance, marketing, atd.
  Odbornou korekturou rozumím kontrolu odborné správnosti textu, nikoliv jazykovou a slohovou korekturu odborných textů obecně.

Ceník korektur
položka komentář cena
Korektura překladu do ČJ základní sazba  100 Kč / NS
Korektura překladu do AJ základní sazba  120 Kč / NS
 
Odborná korektura - ekonomie kontrola odborné správnosti  +100 Kč / NS
Jednojazyčná korektura bez porovnání shody s originálem  -20 Kč / NS
Pouze slohová korektura  -20 Kč / NS
Sleva a přirážka za chybovost viz Poznámky  dle chybovosti

Poznámka

Sleva a přirážka za chybovost

Míra chybovosti textu má značný vliv na rozsah a obtížnost korektorské práce, proto se korektorské sazby často podle chybovosti upravují. U mě se úprava ceny za chybovost textu pohybuje v rozmezí -40 Kč až +100% k základní sazbě (slevy jsou paušální, přirážky procentní). Více informací zde.

Další služby ke korektuře

1. Korektura se sledováním změn - Bez přirážky

2. Korektura se sledováním změn a komentáři - Přirážka 50%

3. Korektura zdrojového textu překladu - Sleva 30 Kč

4. Expresní a super expresní dodání - Přirážka 30% / 70% - Více informací expres zde, super expres zde

5. Právně závazná Dohoda o zachování důvěrnosti - Přirážka 10%. Více informací zde

6. Tisk a vazba hotové zakázky - Ceny a informace k tisku zde, k vazbě zde

7. Osobní doručení a vyzvednutí zakázky a zaslání výtisku zakázky poštou - Ceny a informace zde

8. Korektura velmi krátkých textů zdarma: Do 0,5 normostrany

9. Práce pro bono: Korektury na dobročinný účel zdarma či se slevou 35%. Více na kartě Sponzorujeme.

Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky

Reklama:

Jazykové weby