Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Titulek

Průběh zakázek

Flexibilní domluva
Při domluvě zakázky se snažím být flexibilní a vyjít vstříc Vašim potřebám a možnostem.

Typický průběh zakázky

1. Úvodní kontakt

2. Zaslání textu ke kalkulaci

3. Zaslání kalkulace

4. Zpětná vazba a potvrzení zakázky

5. Dodání zakázky

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Zakázky přijímám a s klientem komunikuji osobně, buďto e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktní údaje

 • e-mail: jansky.michael@gmail.com
 • telefon: +420 604 269 310 (mobilní)
 • rovněž můžete použít tlačítko „Objednat služby“ v záhlaví této stránky

Dostupnost

 • e-mail: kdykoliv; v denní době zpravidla reaguji do několika hodin nebo ihned
 • telefon: každý den 13:00 – 20:00
 • o víkendu může být reakční doba na e-mail i telefonická dostupnost horší
 • na zmeškaný hovor zavolám zpět při nejbližší příležitosti (není-li Vaše číslo skryté)
 • o objednávkách zadaných pomocí tlačítka „Objednat služby“ zde v záhlaví stránky budu neprodleně vyrozuměn e-mailem

Fakturace a platba

 • jsem držitelem živnostenského oprávnění, s dokončenou zakázkou zasílám e-mailem standardní fakturu sloužící oběma stranám jako daňový doklad
 • potřebujete-li spolupráci zajistit smluvně, mohu nabídnout Smlouvu o dílo
 • platbu přijímám v českých korunách bankovním převodem na běžný účet vedený u KB, a.s. – číslo účtu najdete na faktuře
 • nejsem plátcem DPH

Formát vstupu a výstupu

 • Zakázky k překladu přijímám v jakémkoliv formátu
 • Zakázky ke korektuře přijímám v editovatelném digitálním formátu
 • Výstup překladu i korektury standardně vyhotovuji v editovatelném formátu MS Word verze 2007 a vyšší
 • Na přání klienta zakázku vyhotovím v kterémkoliv z široké škály digitálních formátů. Dotažte se na konkrétní formát!

Důvěrnost svěřených dokumentů

 • Text mně svěřený bez předchozího svolení nebudu šířit ani publikovat, nepředám jej třetí osobě a nezpeněžím jej jinak než poskytnutím dohodnutých služeb klientovi, od nějž jsem text obdržel
 • Výjimkou je konzultace s jiným překladatelem či odborníkem a použití krátkého úseku textu (do 2 normostran) jako ukázky práce v profesních prezentacích. Pokud mě však klient uvědomí, že s takovýmto použitím textu nesouhlasí, budu jeho přání respektovat.
 • Potřebujete nadstandardní záruku zachování důvěrnosti? Po domluvě s Vámi podepíši právně závaznou Dohodu o zachování důvěrnosti. Práci v tomto režimu účtuji s přirážkou 10%.
 • Více o důvěrnosti zde

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Nejste si jistí, jak na to? Prokonzultujeme!

Nemáte přesnou představu, jak spolupráce s profesionálním překladatelem probíhá, co si připravit, na co se ptát a oč žádat? Nevadí, ozvěte se a společně prozkoumáme možnosti a v případě zájmu nastavíme parametry služby.

Co si připravit
Máte-li přesnější představu o tom, co poptáváte, domluva zakázky se značně zjednoduší, připravíte-li si následující:

 • Druh poptávané služby: Poptáváte překlad, nebo korekturu? Který jazyk je zdrojový a který je cílový?
 • Druh textu: Jaký je zhruba (u vědeckých textů, prosím, přesně) obor textu?
 • Objem zakázky: Kolik má zakázka normostran? Neznáte-li počet normostran, uveďte prosím počet slov nebo jinou míru, kterou znáte.
 • Požadovaný termín dodání: Máte-li konkrétní termín, do kterého musí být text hotov, sdělte mi jej – pokusím se Vám vyhovět. Potřebujete-li překlad rychle, zvažte mou nabídku vyhotovení expres nebo super expres.

Mám posílat text v úvodní poptávce?
Není to v žádném případě vyžadováno, ale určitě můžete. Pokud tak učiníte, proces domluvy zakázky se tím značně usnadní, neboť si mohu kalkulaci ceny a návrh termínu na základě zaslaného textu připravit předem.

Reklama:

Jazykové weby