Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Proč si vybrat mě

3 důvody proč si vybrat mě

 1. Spolehlivost a profesionalita

 2. Vysoká míra kompetence v AJ

 3. Rozumná cena

3 výhody, které nabízím

 1. Všestrannost
  Překládám z ČJ do AJ i opačně, v řadě oborů (viz Reference); v ekonomii překládám i výzkumné publikace

 2. Krátké termíny bez příplatku
  Nevybírám "expresní" sazby; mám-li ve Vašem termínu volnou kapacitu, pokusím se jej splnit, jakkoliv krátký

 3. Ukázka práce zdarma
  Pro větší zakázky (cca. 50+ normostran) zpracuji na přání vzorek (cca. 1 NS) zdarma

A navíc…

Pokud text potřebuje drobné práce nad rámec překladu (chyby ve zdroji, rozbité formátování apod.), zpravidla je udělám bez požádání a zdarma.

Můj hlavní přínos pro vás

Svým zákazníkům nabízím překlady vysoké úrovně; u překladů do angličtiny mi toto pomáhá zajistit také vysoká míra jazykové kompetence.

Profesionální přístup

Za úkol překladatele považuji přesné přenesení významu zdrojového textu na všech úrovních do cílového jazyka. Mým cílem je tedy vytvořit text, který rodilému mluvčímu cílového jazyka poskytne celkově tentýž informační obsah, který zdrojový text poskytne rodilému mluvčímu zdrojového jazyka.

Jelikož lidská řeč obecně kóduje věcný a gramatický význam na více rovinách, než jen významem jednotlivých slov, není většinou možné vytvořit dobrý překlad pouze nahrazením slov jejich slovníkovými ekvivalenty. Mé překlady tedy nebývají vždy „doslovné“, nicméně jejich celková věrnost obsahu původního textu je zpravidla lepší, než kdyby doslovné byly.

Z obdobných důvodů také nepoužívám strojový překlad; všechny zakázky zpracovávám „ručně“ a osobně.

Cena

Cenově se snažím nabízet nikoliv nutně nejlevnější, avšak pokud možno „dostupné“ služby. Pozornost věnovaná významu textu samozřejmě práci do jisté míry „prodraží“, ale na druhou stranu díky své úrovni znalosti cizího jazyka trávím jen málo času hledáním správného výraziva, což časovou a pracovní náročnost poněkud vyrovná; i díky tomu mohu nabídnout doufejme konkurenceschop­né ceny.

Co umím opravdu nejlépe

Široký rozsah služeb

Přijímám texty téměř v jakémkoliv oboru; moji zákazníci jsou činní mj. v automobilovém průmyslu, financích, službách, strojírenství či velko- a maloobchodu; překládám i odborné texty v ekonomii pro výzkumné instituce. (Podrobněji viz Reference.)

V mých zakázkách se objevují nejčastěji, a tedy mám nejvíce zkušeností s, texty:

 • obchodněprávními (smlouvy apod.) a obchodně provozními (firemní směrnice, interní dokumenty atd.)
 • technickými (dokumentace výrobků, procesů, postupů apod.)
 • obecnými obchodními (prodejní texty, webové prezentace atd.)

Moje tradice, historie a zkušenosti

Překladům jsem se začal příležitostně věnovat cca. v r. 2006 – spolupracoval jsem na překladu beletrie, dále různé překlady pro přátele a rodinu apod. V letech 2007 – 2011 jsem také na malý úvazek vyučoval angličtinu pro JŠ Skřivánek v Plzni.

Od r. 2016 překlada­telskou činnost provozuji jako živnost a je mým hlavním zdrojem příjmů. Postupně jsem navázal spolupráci se stálými zákazníky, včetně několika překladatelských agentur (viz Reference).

Od založení živnosti jsem zpracoval cca. 200 zakázek v úhrnném rozsahu kolem 3000 normostran, z celé řady oborů, pro převážně firemní, ale i soukromé klienty, jako přímé zakázky i skrze agenturu.

Reklama:

Jazykové weby