Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

„Důraz na kvalitu je znakem profesionála“

Kontrola přesnosti a stylu
Kontroluji vhodnost zvolené slovní zásoby a frazeologie, přesnost překladu, výskyt neohrabaných formulací, atd. V podstatě jde o korekturu vlastního překladu (někdy se proto kontrola kvality uvádí jako „korektura v ceně“).

Pokud objednáváte pouze korekturu, je kontrola kvality v podstatě předmětem služby.

Kontrola formální správnosti
Přítomnost překlepů, gramatických chyb a nevhodného formátování kontroluji jednak ručně, jednak vestavěnou funkcí gramatické kontroly v MS Word.

Posouzení vlastní kvalifikace
Nepřijmu k překladu text, který se necítím kompetentní překládat. Nejde až tolik o neznámou terminologii – tu lze najít ve slovníku. Klíčové je pochopit obecný význam textu; ten je důležitý pro skladbu překladu a ve slovníku jej vyhledat nelze.

U většiny zakázek to není problém; hlavní výjimkou jsou vědecké texty, které obecně předpokládají znalost oboru na úrovni vysoké školy. Proto tyto překlady nabízím standardně pouze v ekonomii (kterou mám vystudovanou); v ostatních oborech na dotaz.

Dobrá úroveň jazykové znalosti
Ukázkou mé jazykové kompetence může být to, že jsem schopen složit copywriterské vstupní testy na amerických „content mill“ serverech. Ty jsou poměrně náročné i pro rodilé mluvčí, z nichž je ne všichni složí; s nerodilými mluvčími se tam zpravidla nepočítá vůbec.

Také se mi např. běžně vyskytují zakázky, u kterých nemusím vůbec nahlížet do slovníku. Obecně „hledání správné terminologie“ nebývá „úzkým hrdlem“ (bottleneck) mého pracovního tempa. (Jsou samozřejmě ale i zakázky, u kterých slovník konzultuji pravidelně – zejména jde-li o text s četnými technickými termíny v oboru, který podrobně neznám.)

Nepoužívám strojové překladače
Má zkušenost je, že strojové překladače neprodukují dobré překlady. Jistě ne bez zásahu (oprav) překladatele, avšak často ani s ním. Schopnost softwaru rozpoznat všechny významové a skladební roviny v souvislém jazykovém projevu není na aktuálně dostupné úrovni techniky dostatečná; výsledkem jsou zpravidla vysoce doslovné, často na to konto nepřesné a většinou „toporné“ překlady.

Překladatelské nástroje zpravidla používám pouze na žádost klienta (konkrétně mohu nabídnout SDL Trados, případně kterýkoliv opensource nástroj). V tom případě však nepoužívám vestavěné funkce přímého strojového překladu („pseudopřeklad“). Funkce automatického doplnění shodných částí používám pouze pro 100 % shodné úseky.

Ocenění mé práce

Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English (CPE), známka "A"

Certifikát Cambridge CPE je nejvyšším certifikátem udělovaným v rámci programu English for Speakers of Other Languages (ESOL) britské Univerzity v Cambridge

  • Odpovídá úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků
  • Dokládá znalost anglického jazyka pro všeobecné použití
  • Podmínkou získání je složení zkoušky sestávající z oddílů gramatiky, čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu
  • Známka „A“ znamená splnění zkoušky na 90% udělovaných bodů a více (přičemž minimum nutné pro získání certifikátu je 60% bodů).

Jazyková úroveň, kterou certifikát dokládá, přesahuje požadavky většiny tuzemských studijních a pracovních pozic (vč. např. komerčního lektora angličtiny); pro ty zpravidla postačuje česká Státní jazyková zkouška všeobecná (tzv. „velká státnice“), odpovídající o stupeň nižší úrovni C1. (Pro obdobné pozice v zahraničí, včetně anglicky mluvících zemí, pak většinou stačí mezinárodně platná zkouška taktéž úrovně C1).

Úrovni C2 odpovídají z tuzemských jazykových zkoušek pouze Státní jazykové zkoušky speciální překladatelská a speciální tlumočnická, které jsou nutné např. pro jmenování soudním tlumočníkem a překladatelem. Certifikát CPE však specializované zkoušky nenahrazuje ani nezastupuje.

Datum získání ocenění: prosinec 2004

Reklama:

Jazykové weby