Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Titulek

Jak zajišťujeme kvalitu

Důraz na kvalitu je znakem profesionála

  • Provádím kontrolu kvality standardní v oboru – po přeložení textu jej znovu projdu, zkontroluji vhodnost zvolené slovní zásoby a frazeologie, přesnost překladu, výskyt neohrabaných formulací, atd. V podstatě tedy na přeloženém textu provedu korekturu (někteří překladatelé proto kontrolu kvality uvádí také jako „korekturu v ceně“). Pokud objednáváte pouze korekturu, je kontrola kvality de facto hlavním předmětem objednané služby.
  • Přítomnost překlepů, gramatických chyb a nevhodného formátování (např. dvojitá mezera mezi slovy) kontroluji jednak manuálně, jednak vestavěnou funkcí gramatické kontroly v MS Word.
  • Nepřijmu k překladu text, který se necítím kompetentní překládat. Toto je relevantní zejména u vědeckých textů, kde je jistá znalost oboru (nebo možnost konzultace se znalým odborníkem) v podstatě nutností.
  • U překladů do anglického jazyka mohu jako doklad své jazykové kompetence dále uvést, že rovněž pracuji na volné noze jako autor komerčních textů (copywriter) v anglickém jazyce pro americký server Onespace.com. Náročnost přijímacích zkoušek, kterými musí noví autoři na tomto serveru projít, je taková, že ani mezi rodilými mluvčími angličtiny je nesloží všichni zájemci.

Ocenění mé práce

Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English (CPE), známka "A"

Certifikát Cambridge CPE je nejvyšším certifikátem udělovaným v rámci programu English for Speakers of Other Languages (ESOL) britské Univerzity v Cambridge. Odpovídá úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků. Certifikát dokládá znalost anglického jazyka pro všeobecné použití. Podmínkou získání je složení zkoušky sestávající z oddílů gramatiky, čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu. Známka „A“ znamená splnění zkoušky na 90% udělovaných bodů a více (přičemž minimum nutné pro získání certifikátu je 60% bodů).

Jazyková úroveň, kterou certifikát dokládá, přesahuje požadavky většiny pracovních a studijních pozic; pro ty zpravidla postačuje česká Státní jazyková zkouška všeobecná (tzv. „velká státnice“), odpovídající o stupeň nižší úrovni C1, nebo mezinárodně platná zkouška úrovně C1 pro pracovní či studijní pozice v zahraničí, včetně anglicky mluvících zemí.

Úrovni C2 odpovídají z tuzemských jazykových zkoušek pouze Státní jazykové zkoušky speciální překladatelská a speciální tlumočnická, které jsou nutné např. pro jmenování soudním tlumočníkem a překladatelem. Certifikát CPE však specializované zkoušky nenahrazuje ani nezastupuje.

Datum získání ocenění: prosinec 2004

Reklama:

Jazykové weby