Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Normy, směrnice • Smlouvy • Dokumentace • Katalogy • Lokalizace www stránek • Vědecké práce • Manuály, příručky, návody • Výběrová řízení

Obory a odbornosti

Automobilový průmysl • Obchod • Strojírenství • Elektrotechnický průmysl • Bankovnictví • Hardware a počítače • Doprava, logistika • Energetika

 • Průmyslová odvětví Architektura •  Automobilový průmysl •  Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Stavebnictví •  Strojírenství •  Telekomunikace
 • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Účetnictví
 • Informační technologie Hardware a počítače •  Informační systémy •  Internet •  Software
 • Služby Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Gastronomie, pohostinství
 • Přírodní vědy a obory Fyzika •  Matematika
 • Technické obory Kancelářská technika

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Nabízím překlad z anglického do českého a z českého do anglického jazyka.

Přijímám texty v téměř jakémkoliv oboru.
Nejčastěji jsou v mých zakázkách zastoupeny texty:

 • obchodněprávní (smlouvy apod.) a obchodně provozní (firemní směrnice, interní dokumenty atd.)
 • technické (dokumentace výrobků, procesů, postupů apod.)
 • obecné obchodní (prodejní texty, webové prezentace, atd.)

Při práci i komunikaci s klienty kladu důraz na spolehlivost a profesionalitu. Kvalitu práce mi pomáhá zajistit dosažená vysoká úroveň jazykové kompetence v angličtině (úroveň C2, certifikát Cambridge CPE). U vědeckých textů (ekonomie) zajišťuji odbornou kvalitu vzděláním v oboru.

K překladu nabízím několik doplňkových služeb.
Podrobnosti níže a dále poznámka 2 pod ceníkem.

Související služby

 • Expresní překlad  –

  .
  Mám-li prostor, překlad dodám ve Vámi požadovaném termínu bez příplatku.
  Nemám-li již v danou dobu nasmlouvané jiné zakázky, pokusím se splnit Váš termín, jakkoliv krátký.

  Při plné kapacitě mohu do 24 hodin přeložit cca. 15 NS; do 48 hodin cca. 30 NS.

  Zakázky přijímám, zpracovávám, a případně i odevzdávám také o víkendu. (Avšak ne každý víkend - pro konkrétní termín sdělím na dotaz.)

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  .
  Provádím osobně kontrolu slohové správnosti a čitelnosti textu.
  Tato činnost je u překladu i korektury běžnou součástí práce a tedy v ceně.
  Všimnu-li si gramatických či podstatných slohových chyb také v textu zadání, zpravidla o nich dám klientovi vědět formou poznámky v marži.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad, z českého jazyka do anglického (korektura v ceně)  250 Kč / NS
Překlad, z anglického jazyka do českého (korektura v ceně)  230 Kč / NS
 
Příplatek - odbornost (viz poznámka 1)  +0 až +40 Kč / NS
 
Ceny pro překladatelské agentury (viz poznámka 3)  dohodou

Poznámka

.
NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer.
Účtuji standardně podle délky zdrojového textu (nikoliv výsledného překladu), s přesností na 0,1 NS (zaokrouhleno nahoru).
.
Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky
.
______________________
.

1. Příplatek za odbornost

Je-li Váš text vysoce odborný či jinak neobvykle náročný, může s tím být spojen příplatek do 40 Kč / NS, podle míry odbornosti.
Pro představu uvádím, že cca. 80% mých zakázek je bez příplatků za odbornost.
.
U překladu vědeckých publikací - tzn. publikací určených k akademické recenzi (peer review) - může být vzhledem k vysoké náročnosti tohoto typu textu cena ještě poněkud vyšší.
.

2. Další služby k překladu

Zvláštní požadavky klienta
Sdělíte-li mi své dodatečné požadavky na překlad (např. specifické formátování, použití Vašeho glosáře apod.), vyhovím Vám, budu-li moci. Tyto požadavky však potřebuji znát při domluvě zakázky, nikoliv až v jejím průběhu. Podle povahy požadavku s ním může být spojen menší příplatek.

Překlad velmi krátkých textů zdarma
U překladů do cca. 0,5 NS (nejsou-li součástí delší spolupráce) se zpravidla v zájmu administrativní jednoduchosti vzdávám honoráře.

Práce pro bono
Překlady na dobročinný účel nabízím zdarma či s podstatnou slevou. Více na kartě Sponzorujeme.
.

3. Ceny pro překladatelské agentury

Při cenových nabídkách překladatelským agenturám orientačně vycházím ze svého běžného ceníku, nicméně je zde prostor k jednání.

Více informací viz zde [odkaz TBA].

Reklama:

Jazykové weby