Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Čísla a ukazatele

Objem zakázek

 • Týdně přijmu cca 4 zakázky
 • Týdně průměrně přeložím 60 normostran

Moje kapacita

 • Maximálně přeložím 12-15 normostran za den

Poznámka

Kapacita závisí do jisté míry na povaze textu; do uvedeného rozsahu však spadá většina mých zakázek.

Složení mých zákazníků

 • Pro 5 stálých zákazníků překládám 70% svojí produkce
 • Moji zákazníci pracují v oblastech:

  Automobilový průmysl, finance, služby, strojírenství, velko- a maloobchod, vyšší vzdělávání, výrobní průmysl aj.
  Rovněž pravidelně spolupracuji s několika překladatelskými agenturami.
  Podrobnosti viz karta Reference.

Reklama:

Jazykové weby