Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad, z českého jazyka do anglického (korektura v ceně)  250 Kč / NS
Překlad, z anglického jazyka do českého (korektura v ceně)  230 Kč / NS
 
Příplatek - odbornost (viz poznámka 1)  +0 až +40 Kč / NS
 
Ceny pro překladatelské agentury (viz poznámka 3)  dohodou

Poznámka

.
NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer.
Účtuji standardně podle délky zdrojového textu (nikoliv výsledného překladu), s přesností na 0,1 NS (zaokrouhleno nahoru).
.
Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky
.
______________________
.

1. Příplatek za odbornost

Je-li Váš text vysoce odborný či jinak neobvykle náročný, může s tím být spojen příplatek do 40 Kč / NS, podle míry odbornosti.
Pro představu uvádím, že cca. 80% mých zakázek je bez příplatků za odbornost.
.
U překladu vědeckých publikací - tzn. publikací určených k akademické recenzi (peer review) - může být vzhledem k vysoké náročnosti tohoto typu textu cena ještě poněkud vyšší.
.

2. Další služby k překladu

Zvláštní požadavky klienta
Sdělíte-li mi své dodatečné požadavky na překlad (např. specifické formátování, použití Vašeho glosáře apod.), vyhovím Vám, budu-li moci. Tyto požadavky však potřebuji znát při domluvě zakázky, nikoliv až v jejím průběhu. Podle povahy požadavku s ním může být spojen menší příplatek.

Překlad velmi krátkých textů zdarma
U překladů do cca. 0,5 NS (nejsou-li součástí delší spolupráce) se zpravidla v zájmu administrativní jednoduchosti vzdávám honoráře.

Práce pro bono
Překlady na dobročinný účel nabízím zdarma či s podstatnou slevou. Více na kartě Sponzorujeme.
.

3. Ceny pro překladatelské agentury

Při cenových nabídkách překladatelským agenturám orientačně vycházím ze svého běžného ceníku, nicméně je zde prostor k jednání.

Více informací viz zde [odkaz TBA].

Ceník korektur
položka komentář             cena
Korektura textu v AJ, ČJ  120 Kč / NS
Korektura odborného textu  140 Kč / NS
 
Příplatek - vysoká chybovost (viz poznámka 1)  dle chybovosti
 
Ceny pro překladatelské agentury (viz poznámka 3)  dohodou

Poznámka

.
NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer.
Účtuji standardně podle délky zdrojového textu (nikoliv opraveného), s přesností na 0,1 NS (zaokrouhleno nahoru).
.
Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky
.
______________________
.

1. Příplatek za vysokou chybovost

Míra chybovosti textu má značný vliv na rozsah a obtížnost korektorské práce, proto může být cena za korekturu vyšší u textů, kde je potřeba dělat velké množství změn.

Pro představu uvádím, že většina mých zakázek na korekturu je bez příplatku.

V korektuře překladu se někdy (poměrně řídce) vyskytne text, kde jsou potřebné úpravy tak rozsáhlé, že je jednodušší (a levnější) zpracovat nový překlad. V tom případě dávám klientovi předem vědět a další postup domlouváme dle situace.
.

2. Další služby ke korektuře

Korektura se sledováním změn
Korekturu mohu dodat zpracovanou pomocí funkce Sledování změn (Change Tracking) MS Word. Vzhledem k minimálnímu rozdílu v pracovní náročnosti je toto bez příplatku.

Korektura se sledováním změn a komentáři
Na přání mohu ke korektuře poskytnout i podrobné komentáře (formou poznámky v marži v MS Word) odůvodňující provedené opravy. Toto může být užitečné např. u korektury AJ textů napsaných klientem samým, kde mohou komentáře sloužit jako jistá forma výuky psaní.

Na tyto "didaktické" korektury se může dle konkrétní situace vztahovat příplatek. (Veškeré případné komentáře, které klientovi zanechám v textu bez předchozí domluvy, jsou bez příplatku.)

Korektura velmi krátkých textů zdarma
U korektur do cca. 1 NS (nejsou-li součástí delší spolupráce) se zpravidla v zájmu administrativní jednoduchosti vzdávám honoráře.

Práce pro bono
Korektury na dobročinný účel nabízím zdarma či s podstatnou slevou. Více na kartě Sponzorujeme.
.

3. Ceny pro překladatelské agentury

Při cenových nabídkách překladatelským agenturám orientačně vycházím ze svého běžného ceníku, nicméně je zde prostor k jednání.

Více informací viz zde [odkaz TBA].

Reklama:

Jazykové weby