Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
Překlad, z aglického jazyka do českého základní sazba (korektura výstupu je v ceně)  200 Kč / NS
Překlad, z českého jazyka do anglického základní sazba (korektura výstupu je v ceně)  240 Kč / NS
 
Přirážka, expresní dodání  +30%
Přirážka, super expresní dodání  +70%
Přirážka, vědecký text  +50%
Sleva, opakující se text dle podílu na objemu zakázky  0 až -75%

Poznámka

Sleva za překlad opakujícího se textu

Pokud se v zakázce ve větší míře opakují 100% se shodující úseky textu, poskytuji slevu podle podílu opakujícího se textu na objemu zakázky. Nejedná se o strojový překlad!

Další služby k překladu

1. Právně závazná Dohoda o zachování důvěrnosti: Přirážka 10%. Více informací zde

2. Hlášení postupu práce: Pro zakázky nad 100 normostran

3. Neobvykle náročné formátování: Cena dohodou

4. Zvláštní požadavky klienta: Dostupnost a cena dohodou

5. Překlad velmi krátkých textů zdarma: Do 0,5 normostrany

6. Práce pro bono: Překlady na dobročinný účel zdarma či se slevou 35%. Více na kartě Sponzorujeme.

Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky

Ceník korektur
položka komentář cena
Korektura překladu do ČJ základní sazba  100 Kč / NS
Korektura překladu do AJ základní sazba  120 Kč / NS
 
Odborná korektura - ekonomie kontrola odborné správnosti  +100 Kč / NS
Jednojazyčná korektura bez porovnání shody s originálem  -20 Kč / NS
Pouze slohová korektura  -20 Kč / NS
Sleva a přirážka za chybovost viz Poznámky  dle chybovosti

Poznámka

Sleva a přirážka za chybovost

Míra chybovosti textu má značný vliv na rozsah a obtížnost korektorské práce, proto se korektorské sazby často podle chybovosti upravují. U mě se úprava ceny za chybovost textu pohybuje v rozmezí -40 Kč až +100% k základní sazbě (slevy jsou paušální, přirážky procentní). Více informací zde.

Další služby ke korektuře

1. Korektura se sledováním změn - Bez přirážky

2. Korektura se sledováním změn a komentáři - Přirážka 50%

3. Korektura zdrojového textu překladu - Sleva 30 Kč

4. Expresní a super expresní dodání - Přirážka 30% / 70% - Více informací expres zde, super expres zde

5. Právně závazná Dohoda o zachování důvěrnosti - Přirážka 10%. Více informací zde

6. Tisk a vazba hotové zakázky - Ceny a informace k tisku zde, k vazbě zde

7. Osobní doručení a vyzvednutí zakázky a zaslání výtisku zakázky poštou - Ceny a informace zde

8. Korektura velmi krátkých textů zdarma: Do 0,5 normostrany

9. Práce pro bono: Korektury na dobročinný účel zdarma či se slevou 35%. Více na kartě Sponzorujeme.

Obecné informace

- Nejsem plátcem DPH - ceny se již nenavyšují o daň
- Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. - číslo účtu najdete na faktuře
- Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky

Reklama:

Jazykové weby