Mgr. Michael Janský


Mgr. Michael Janský, Více o mně

Moje motto

Pokud už nějakou práci dělám, nerad ji nechávám polovičatou.

Co byste o mně měli vědět

1. To, co je uvedeno na ostatních stránkách této prezentace, zejména Ceník, Obchodní podmínky a Reference.

2. Snažím se, aby klienti za své peníze ode mě dostali služby, jejichž hodnota odpovídá vynaloženým nákladům.

Mé oblíbené knihy

Možná tím své prezentaci profesionála v jazykových službách moc nepomohu, ale vysoké literatury jsem mnoho nepřečetl.

Mám rád science fiction, ve které jsem přečetl nějaké dva tucty děl, která lze označit za klasická, a dalších přes 150 knih oddechového rázu, drtivou většinu anglicky.

Ještě mohu poznamenat, že hledáte-li např. pro své děti důvody, proč se učit anglicky, mnoho takovýchto žánrových knih česky ani nevychází a anglické originály jsou často jediná možnost, jak dočíst svou oblíbenou sérii (nebo si najít novou).

Mé záliby a koníčky

Překlady a korektury
Doslova jich nemám nikdy dost!
Science fiction
Kromě knih můj oblíbený žánr i ve filmech, seriálech, počítačových hrách apod.
Cestování
.
Moderní technologie
Počítače, teorie informace, přenosná výpočetní technika
Věda a poznání
Moderní fyzika (relativistická a kvantová fyzika, astrofyzika, kosmologie), historie, geografie, antropologie (vše laicky)
Sport
Jsem schopný lyžař; ostatní velmi rekreačně
Hudba
Umím na kytaru (na úrovni táboráku), plus odpovídající zpěv

Proč překládám

Jakkoliv to zní prozaicky, překládám zejména proto, abych se uživil.

Vystudoval jsem ekonomii, avšak po stážové zkušenosti u jedné přední konzultantské firmy jsem došel k závěru, že do této části trhu mě neláká nastoupit. Nabízené mzdy byly jistě dobré, avšak pracovní tempo a filozofie byly (alespoň z mého pohledu) poněkud absurdní a nebylo zcela jasné, jakou přesně smysluplnou hodnotu tato horečnatá práce vytváří, mimo to, že již tak výnosný klient bude díky práci konzultanta ještě o 0,1% výnosnější.

Zajímala mě také věda a výzkum, avšak mám jisté pochybnosti ohledně „možností finančního růstu“ jak ve vědě obecně, tak konkrétně v české vědě. Nadto, jakkoliv je mi vědecký styl myšlení blízký a vědců si vážím, přesto si nejsem jist, zda bych měl trpělivost na to, živit se touto prací dlouhodobě.

Překládání pro mě tedy nebylo „životním snem“ ani nějak zvlášť plánovanou kariérou; nicméně představovalo způsob, kterým mohu použít dovednosti, které již mám (tzn. angličtinu a jisté zkušenosti s překlady) ke své obživě, a zároveň si prací v živnostensky organizovaném oboru zachovat míru nezávislosti a možnosti rozhodovat o obsahu vlastní práce, kterou bych jako zaměstnanec (v ekonomii nebo jinde) nejspíše neměl.

Mnozí tvrdí, že živnost je „těžší“ než zaměstnání, a možná z určitého úhlu pohledu tomu tak je; mě osobně na tomto způsobu práce baví (kromě zmíněné volnosti) to, že zda a jak moc vydělám je velmi „přímo“ vztaženo k tomu, jakou práci já konkrétně pro klienta odvedu. Pracuji-li dobrým tempem, bude můj čas honorován relativně dobře; pracuji-li pomalu či neefektivně, pak relativně špatně. Poskytnu-li dobré služby, dá se očekávat, že klientů přibude a vydělám více; zatímco ti, kteří poskytují služby horší, se zpravidla dlouhodobě neudrží v činnosti.

Takto tedy vnímám svou práci z obchodního a procesního hlediska; možná to není romantické ani to nepředstavuje „vyšší poslání“, nicméně to, že se stále nachází klienti, kteří jsou ochotni mi za mé dovednosti a snahu platit, je kontinuální validací toho, že práce, kterou dělám, má pro své příjemce smysl. A to není, zejména v industrializované ekonomice organizované do složitých struktur a někdy nepřehledně velkých korporací, málo.

Proč právě angličtina a čeština

Čeština proto, že jsem se do ní narodil; angličtina proto, že ji z cizích jazyků umím nejlépe.

Kromě angličtiny hovořím ještě francouzsky (aktivně konverzačně, pasivně přečtu většinu textů) a německy (maturita za jedna; ale má víceméně nepoužívaná znalost obsáhlé gramatiky, které je v němčině potřeba na sestavení byť i bazální věty, je poněkud zarezlá – základně se ale domluvím).

Díky studiu na mezinárodně žádané vysoké škole mohu říci, že pasivně rozumím slovensky (v mé generaci již toto není samozřejmost, jakkoliv to těm, kteří pamatují Československo, přijde nepřirozené).

Odkud pocházím

Narodil jsem se ve Strakonicích, okresním městě na jihu Čech, v rodině lékařů. Střední školu jsem studoval v Plzni, vysokou školu v Praze.

Nyní žiji na venkově ve středních Čechách. (Sídlo živnosti mám z administrativních důvodů v Plzni.)

Co mi dělá radost

  • Dobře odvedená práce
  • Dostat zaplaceno za dobře odvedenou práci
  • Moci pomoci, zvláště, mohu-li při tom využít svých znalostí a dovedností; ještě více, pokud o mou pomoc dotyčný stál nebo dokonce žádal

Co mi vadí

  • Ceny občerstvení v kině
  • Krátká výdrž baterií v digitálních zařízeních
  • To, že pro mé klienty je relativně těžké posoudit úroveň mé práce – mizerný překlad pozná leckdo, avšak kdo má dostatečné jazykové znalosti k rozpoznání dobrého překladu od průměrného, ten mě nejspíše nepotřebuje, jelikož si překlad může napsat sám

Čeho si vážím

  • Zájmu o poznání a učení se
  • Lidí, kteří si váží ostatních
  • Lidí a podniků, které se snaží poskytovat klientům hodnotu odpovídající vynaloženým penězům, spíše než činit nerealistické sliby ve snaze pouze „přesunout“ hodnotu (peníze) od klienta k sobě bez přiměřené protihodnoty
Reklama:

Jazykové weby